Sveriges enda elhandelsbolag med 100% kärnkraft

Vi är rationella miljövänner

Nu startar vi Kärnfull Energi – ett elhandelsbolag med 100% fossilfri, koldioxidneutral och pålitlig el. I en värld av digitalisering, industriell omställning och växande elfordonsflottor – och där förnybara energikällor inte är nära att tillgodose de ökande behoven – är forskare och experter överens; kärnkraftens tid är nu. Det har dock saknats möjlighet för rationella miljövänner att aktivt ta ställning även som konsumenter. Tills nu.

Kärnkraft har alltför länge varit åsidosatt och inte fått ta del av politiska, och därmed kommersiella, incitament. Men att ta sig an de braskande klimatförändringarna utan kärnkraft vore lönlöst. Medan föroreningar från andra basenergislag cyniskt skickas upp i atmosfären tar kärnkraften varsamt hand om sitt avfall – samt har en reell plan för avfallsåteranvändning. Därtill är kärnkraft i särklass säkrast — med lägst mortalitet per kWh av alla energislag.

”Kärnkraft är optimalt för att hantera klimatförändringarna, som den enda koldioxidfria, skalbara energikälla med tillgänglighet dygnet runt."

Bill Gates (filantrop),gatesnotes.com

Vi älskar forskning, utveckling och innovation

Går du också igång på Generation IV, torium och fusion? Då är Kärnfull ditt logiska val som elhandelsbolag. Tillsammans kan vi driva på nödvändiga satsningar.

Då alla svenska eluttag förses med samma energimix, oavsett ditt aktiva val ("fossilfritt", "vattenkraft", etc.) så garanterar vi istället att motsvarande mängd el som du förbrukar kommer att produceras av 100 % kärnkraft. Detta tack vare ett internationellt system för ursprungsgarantier.

Fyll i formuläret nedan, så får du chansen att vara med på vår resa från dag ett. Vi siktar på lansering hösten 2019.

Kontaktinformation
Leverantörsinfo (frivillig)
Ditt samtycke

Vi samlar in dina detaljer enkom för att kunna kontakta dig gällande Kärnfull Energi. Din information kommer aldrig att delas med tredjepart och du kan närsomhelst välja att avsluta din medverkan, men vi behöver ditt godkännande för att spara din data.